adwokat do spra o alimenty Wrocław

Postępowanie alimentacyjne, wbrew powszechnej opinii, nie musi odnosić się do obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dzieci. W uzasadnionych przypadkach obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa.

Nasza oferta obejmuje prowadzenie spraw z zakresu:

 • ustalenia wysokości świadczenia alimentacyjnego,
 • wystąpienia o uchylenie wypłaty świadczenia.

Alimenty dla dzieci


Większość prowadzonych przez nas spraw dotyczy obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci. Wynika on z niezdolności dziecka do samodzielnego utrzymania się i jest nakładany na rodzica do czasu, kiedy dziecko w pełni się nie usamodzielni.

Prawo do świadczeń alimentacyjnych
Obowiązek alimentacyjny nie ustaje jednak wraz z ukończeniem przez dziecko 26 roku życia. Biorąc pod uwagę, że wyrok w sprawie płacenia alimentów jest tytułem wykonawczym, który uprawnia do egzekwowania świadczeń, konieczne jest wystąpienie do sądu o jego uchylenie, kiedy dziecko będzie w stanie się utrzymać.

Sprawy o alimenty - Wrocław


Zdając sobie sprawę, jak delikatną materią są sprawy rodzinne, robimy wszystko, aby postępowanie alimentacyjne przebiegało sprawnie i nie było stresujące dla obydwu stron. Nasi Klienci mogą mieć pewność, że zostaną otoczeni należytą opieką i spotkają się z pełnym zrozumieniem ich potrzeb.
W ramach czynności przedprocesowych:

 • gromadzimy dokumenty, rachunki oraz faktury,
  które pomogą ustalić wysokość kosztów utrzymania osoby ubiegającej się o alimenty. Gromadząc materiały, bierzemy także pod uwagę wysokość dochodów uzyskiwanych przez osobę uprawnioną oraz jej kondycję zdrowotną.
 • ustalamy wstępną wysokość alimentów
  Ustalając satysfakcjonującą wysokość alimentów, bierzemy pod uwagę sytuację obydwu stron postępowania.
 • weryfikujemy sytuację materialną obydwu stron postępowania
  Kwestią kluczową jest określenie, na ile żądania alimentacyjne pokrywają się z rzeczywistymi potrzebami osoby uprawnionej i czy możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej pozwalają pokryć jej żądania.

Zlecając nam swoją sprawę, mają Państwo pewność, że pozostaną w stałym kontakcie z pełnomocnikiem i będą mieli dostęp do pełnej dokumentacji procesowej.