W ramach czynności pozasądowych z zakresu prawa pracy oferujemy:

 • sporządzanie umów o pracę (także wypowiedzeń i rozwiązań bez wypowiedzenia), kontraktów menadżerskich, porozumień itp.
 • tworzenie regulaminów pracy, funduszu świadczeń socjalnych i wynagradzania,
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej,
 • regulacje kwestii zwolnień i odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • pomoc w rozkładzie czasu pracy,
 • mediacje oraz nawiązywanie porozumień ze związkami zawodowymi
  oraz wiele innych.

W ramach czynności sądowych:

 • reprezentujemy klientów w postępowaniach o roszczenia ze stosunku pracy oraz ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • przygotowujemy pozwy w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy oraz zawiązania lub rozwiązania umowy o pracę,
 • skutecznie dochodzimy odszkodowań za mobbing i dyskryminację,
 • wnosimy pozwy o uchylenie kar porządkowych stosowanych wobec pracowników.
 • reprezentujemy Klientów w sprawach o wypadki przy pracy.

Dlaczego warto korzystać z naszych usług?

 • Jesteśmy profesjonalistami
  Dokładnie analizujemy każdą sprawę, weryfikując czy wypowiedzenia umowy o pracę oraz jej rozwiązania naruszają przepisy Kodeksu Pracy i mają związek z działaniem nieuzasadnionym.
 • Szanujemy Twój czas
  Wstępna ocena sytuacji dokonywana jest już po pierwszym spotkaniu w Kancelarii. Chcemy, aby nasi Klienci byli w pełni świadomi sytuacji, w jakiej się znaleźli.
 • Podejmujemy się prowadzenia trudnych spraw
  Pomagamy również w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
 • Odznaczamy się wysoką skutecznością
  Wśród naszych Klientów są osoby ubiegające się o odszkodowania od pracodawcy, w sytuacji gdy wysokość odszkodowania za wypadek wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pokrywa w pełni kosztów leczenia.