umowy

Oferta Kancelarii obejmuje profesjonalne doradztwo w zakresie analizy umów:

 • prawa handlowego
  Weryfikujemy wszelkie umowy z zakresu prawa handlowego włącznie z umowami spółek, sprzedaży udziałów i o współpracę, aktami założycielskimi oraz umowami ramowymi.
 • cywilno-prawne
  Analizujemy zapisy poczynione w umowach najmu, użytkowania, zastawu i wielu innych. Pomagamy osobom, które nie są pewne sformułowań zawartych w umowach zlecenia i o dzieło. Dokładamy wszelkich starań, aby zapisy umowne stały się w pełni przejrzyste i klarowne – bez żadnych ukrytych znaczeń.
 • z zakresu prawa budowlanego
  Analizujemy zapisy zawarte w umowach deweloperskich, o roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego.
 • z zakresu prawa pracy i pokrewne
  Pomagamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, zrozumieć treść zapisów w umowach np. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy menadżerskie, o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, akty powołania, mianowania i wyboru, i inne;
 • specjalistyczne z różnych dziedzin prawa
  Podejmiemy się analizy i interpretacji treści każdej umowy specjalistycznej dotyczącej konsorcjum, dystrybucji, factoringu, franczyzy i wielu innych.
 • z zakresu prawa bankowego
  Pomożemy zrozumieć zapisy zawarte w umowach kredytowych i pożyczkowych.
  Klienci, którzy chcą uniknąć przykrych konsekwencji wynikających z niezrozumienia treści umowy, mogą liczyć na naszą pomoc i przedstawienie alternatywnych możliwości zapisu, który okaże się korzystny dla obydwu stron.

Podejmiemy się analizy każdej umowy, a także sporządzimy projekty umów zgodnych z oczekiwaniami Klientów. Zapewniamy pełną dyskrecję i bezpieczeństwo.
Z naszych usług korzystają zarówno Klienci indywidualni, jak i biznesowi.

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i sto procent satysfakcji z naszych usług.