windykacja wierzytelności

Specjalizujemy się w windykacji wierzytelności  na etapach:

  • przedsądowym,
  • sądowym
  • postępowania egzekucyjnego.

Mając na względzie dobro Klientów, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, zawsze podejmujemy próby polubownego rozwiązania sporu, które w wielu przypadkach kończą się sukcesem.
Po upływie standardowego okresu windykacji polubownej, który trwa do 14 dni, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.
Dążymy do maksymalnego zmniejszenia kosztów i czasu.

Oferujemy odzyskiwanie należności z tytułu:
- faktur za usługi i dostawy  
- umów pożyczki (także zawartych ustnie)
- umów o pracę
- spraw pokomorniczych i przedawnionych
- opłat likwidacyjnych
- spraw alimentacyjnych

Etapy postępowania sądowego

  • W przypadku gdy dłużnik nie wykazuje chęci współpracy, kierujemy sprawę na drogę sądową w celu uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego Klienta do odzyskania należnych kwot wraz z poniesionymi kosztami procesu i odsetkami za nieterminową płatność.
  • Decydując się na skorzystanie z naszych usług, otrzymują Państwo pomoc adwokatów, radców, biegłych sądowych, a także notariuszy i komorników, którzy odznaczają się wysoką skutecznością pracy.

Dłużnik nie chce spłacić zobowiązania

  • W sytuacji gdy nakaz zapłaty zostanie zignorowany kierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego.
  • Wierzyciel odzyskuje wówczas zasądzone kwoty wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego.

Korzystając z usług naszej Kancelarii, mogą mieć Państwo pewność, że ich sprawa zostanie przeprowadzona szybko i skutecznie.