Zakupy przez Internet są praktyczną i coraz bardziej powszechną formą nabywania różnego rodzaju towarów. Kupujący mają pełen wgląd w ofertę rynkową, bez konieczności przemierzania ogromnych powierzchni sklepowych, co niewątpliwie oszczędza ich czas. Często również mogą nabyć artykuły w korzystniejszych cenach, a nawet na raty. W tym drugim przypadku  formalności ograniczone są do minimum i załatwiane drogą elektroniczną. Nie są potrzebne również żadne zaświadczenia ani poręczyciele. Z ciekawą inicjatywą wyszły niektóre markety spożywcze. Proponują one zakupy online z bezpłatną dostawą do domu. Jest to wyjście naprzeciw potrzebom osób o ograniczonej swobodzie przemieszczania się np. mamom mającym pod opieką małe dzieci. Mimo niewątpliwych zalet, transakcje przez Internet niosą ze sobą duże ryzyko. Brak możliwości zapoznania się z produktem: obejrzenia go, przymierzenia, czy wypróbowania, stwarza duże prawdopodobieństwo, że nie będzie on odpowiadał nabywcy.

Zasady dokonywania w ten sposób zakupów reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Określa ona precyzyjnie prawa i obowiązki konsumenta i sprzedającego. Podczas transakcji online między przedsiębiorcą, a zamawiającym zostaje zawarta tzw. umowa na odległość. Ważne jest, by były w niej dane identyfikacyjne firmy oraz jasno i precyzyjnie określone zasady kupna i sprzedaży, sposoby i terminy płatności oraz procedury ewentualnych reklamacji. Ustawa jest bardzo korzystna dla kupującego i daje mu dodatkowe uprawnienia np. tzw. prawo do namysłu.  Zgodnie z nim ma on możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, bez podania jakichkolwiek przyczyn. Termin liczony jest od następnego dnia, po dniu dostarczenia towaru. Jeśli jednak zamawiający nie zostanie poinformowany przez przedsiębiorcę o przysługującym mu prawie, to ten czas wydłuża się do12 miesięcy.

Procedura rezygnacji z zakupu jest bardzo prosta. Polega na tym, że zainteresowany w formie pisemnej np. w postaci formularza pozyskanego z Internetu składa stosowne oświadczenie, które wraz  z dołączonym zamówieniem odsyła przedsiębiorcy. Obie strony mają 14 dni od złożenia wniosku  na rozliczenie się. Nabywca oddaje niechciany towar, który oczywiście nie może wskazywać na jakiekolwiek użytkowanie, a sklep zwraca mu pieniądze. Klient ponosi również koszty przesyłki, o ile umowa  nie przewidywała  ich po stronie sprzedawcy.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również wtedy, gdy zakupiony towar ma wadę. Uznaje się za nią: uszkodzenie, niekompletność zestawu, działanie niezgodne z przeznaczeniem, brak określonych właściwości i cech przypisywanych mu. itd. W tym wypadku kupujący może dokonać zwrotu wadliwego artykułu oraz niezależnie od tego reklamować go. Ma do wyboru dwie opcje. Może skorzystać z gwarancji producenta, gdy artykuł  jest  nią jeszcze objęty lub z tytułu rękojmi. W pierwszym przypadku kieruje roszczenia do producenta, w drugim do sprzedawcy, który ponosi absolutną odpowiedzialność za wady,  nawet wynikłe nie z jego winy. Rękojmia zapewnia 14- dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku uznania jej,  można ubiegać się  również o zwrot kosztów poniesionych na ekspertyzy wykonywane przez rzeczoznawców w celu potwierdzenia wady produktu. W przypadku nieuznania roszczeń można zwrócić się po pomoc do instytucji, których zadaniem jest ochrona  interesów kupujących: powiatowego rzecznika konsumentów oraz do wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej lub szukać wsparcia w organizacjach pozarządowych np. Federacji Konsumentów.

Jeśli wskazane drogi okażą się nieskuteczne,  pozostaje dochodzenie roszczeń przed sądem. Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w rozstrzyganiu spornych spraw powstałych podczas zakupów przez Internet. Działamy szybko, sprawnie i skutecznie. Aby jednak tego rodzaju konfliktowych sytuacji było jak najmniej klient powinien pamiętać, że obok przysługujących mu przywilejów ma również obowiązki, które musi respektować i przestrzegać.